บอร์ดกองสลาก ไฟเขียวเปลี่ยนวันออกรางวัลของสลาก ล็อตเตอรี่

บอร์ดกองสลาก ไฟเขียวเปลี่ยนวันออกรางวัลของสลาก ล็อตเตอรี่

บอร์ดกองสลาก ไฟเขียวเปลี่ยนวันออกรางวัลของสลาก ล็อตเตอรี่ รัฐบาลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนวันออกรางวัลสลาก ล็อตเตอรี่ งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากที่เคยออกวันที่ 1 เมษายน 2563 มาเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องออกรางวัลสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และจะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้เดือนเมษายน 63 ทั้งเดือนจะไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจำหน่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ล็อตเตอรี่ งวดนี้ (16 เม.ย. 63) ผู้ถูกรางวัลขอขึ้นเงินรางวัลได้ที่แบงก์กรุงไทยทุกสาขา เริ่ม 16 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ประกาศว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงไทยเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางสาขาของ ธนาคาร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยการจ่ายเงินรางวัลร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ซึ่งจะใช้กับสลากฯ งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งเลื่อนวันออกเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 2563 สามารถนำสลากที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อเพื่อรับเงินรางวัลดังกล่าวได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเอง โดยจะเปิดให้ขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้องนำไปขึ้นกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง

เปลี่ยนวันออกรางวัลของสลาก ล็อตเตอรี่

ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยจะจ่ายเงินรางวัลให้ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัลในงวดนั้น จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ออกรางวัลในงวดถัดไป โดยจะคิดค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของมูลค่ารางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลและนำมาขึ้นเงิน รวมเงินค่าธรรมเนียม 1% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของมูลค่ารางวัลแต่ละรางวัล, รวมทั้งสลากการกุศลในงวดดังกล่าวด้วย โดยค่าอากรแสตมป์และภาษี หัก ณ ที่จ่ายที่ทางธนาคารได้หักไว้นี้ ทางธนาคารจะนำส่งให้กับสำนักงานสลากฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล จะสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้หลายรูปแบบ เช่น รับเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีต่างธนาคาร หรือจะรับเป็นแคชเชียร์เช็ค โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ในเดือนแรก ธนาคารจะให้บริการเฉพาะสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ซึ่งได้แก่สาขา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร รวมแล้วประมาณ 300 สาขา และตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะสามารถให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ปัจจุบันธนาคารมีสาขาที่เปิดให้บริการอยู่ 1,100 สาขา